Petr Svoboda

Petr Svoboda

Zásadním jeho vkladem do společenství našeho souboru je, že nezištně propůjčil část svého majetku k tomu, abychom v jedné z hospodářských budov patřící k zámku mohli vybudovat naše divadlo. A nejen to, ještě se spolu s naším principálem finančně zúčastnil na stavebních nákladech tohoto projektu. Při představeních je první, kdo s dětmi začne mluvit, ještě než se zvedne opona. Moderuje i po přestávce, kdy pokládá dětem otázky o průběhu děje v první půlce představení a za správné odpovědi je odměňuje. Po skončení představení se s diváky loučí a seznamuje je s loutkami, které v pohádce hrály a s loutkoherci, kteří loutky vodili. 


Kontakt

Loutkové divadélko Manetka

+420 733 521 735 - Vlaďka Loukotová